მფრინავი ციყვი

Petaurista alborufus

Advertisements

>შაბათის ზოოპარკი – ერთი

>