>ნიაგარა – გაყინული ჩანჩქერი

>
ნეტა მართლა გაყინულა 1911 წელს ნიაგარა?

ამბობენ, უეცრად დამდგარმა სიჩუმემ გამოაღვიძა ხალხიო…

Advertisements