დღეს ქუჩაში დავინახე შესანიშნავი წყვილი – ზანგი, თეთრი და მათი მულატი ახალდაბადებული შვილი. მაგარი ლამაზი სანახავები იყვნენ. მეუღლეებიდან რომელი რა ფერი იყო, შეგნებულად არ ვამბობ – მაინტერესებს ხალხის რეაქცია.

April 11, 2014 at 09:07PM