პროკრასტინაცია

რა არის პროკრასტინაცია?

აი, ესაა პროკრასტინაცია.

Advertisements