>კამათში დაბადებული ჭეშმარიტება

>ნიკასთან დისკუსია დამღლელია, მაგრამ ყოველთვის შედეგიანი:

პრესტიჟი: dgiuri.com – წარმატების საწინდარია

პატრიოტიზმი: dgiuri.ge – წარუმატებლობის

Advertisements