მფრინავი ციყვი

Petaurista alborufus

Advertisements