>შაბათის ზოოპარკი – ცელნამგალა ვეშაპი

>ერთ-ერთი ყველაზე საშიში და საერთოდ ყველაზე დიდი ცოცხალი არსება დედამიწაზე.

Advertisements