>ბილიარდი, მილიარდი…

>
პული, სნუკერი, ნაშები, ამერიკანკა, პირამიდა, რუსული, ნეზნაკომკა…

🙂