>აგნოსტიციზმი

>როდესაც “ჩვენი წმინდა სალოცავების” სადღეგრძელოს მაგივრად ამბობ:
– გაუმარჯოს E=mc²!

Advertisements

>მსოფლიოს რელიგიების რუკა

>