***

ისე, იფიგენია რას ფიქრობს ამ ყირიმის ამბებზე?

Advertisements