რაც არ უნდა თქვა, საკმაოდ კარგად გარითმული ლექსია სტალინზე

Advertisements