ევროპა არ არის შორს – დღევანდელი ფოტო #theABCproject ყოველ მიზეზ გარეშე, ევროპული კურსი არის საქართველოს ერთადერთი გზა. ჩეჩმები უნდა მოვანგრიოთ და ნახირის რეგულაციების წესები შემოვიღოთ – ეგ არის და ეგ :)

Advertisements