***

ყურადღება, შეკითხვა: ნავთი სად იყიდება თბილისში? კეროსინი.