>როგორ შევადგინოთ გამოყენებული ლიტერატურის სია

>როდესაც რაიმე ნაშრომზე ვმუშაობთ, აუცილებელია გამოყენებული ლიტერატურის სიის მითითება.
სწორედ ეხლა დამჭირდა და ბარემ აქაც დავდებ:

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა


ზოგადი დებულებანი: 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა უნდა განთავსდეს ნაშრომის ბოლოს ძირითად ტექსტში მითითებული თანმიმდევრობის მიხედვით. ლიტერატურული წყაროს მითითებისას უნდა იქნას დაცული შემდეგი სტილები:


სტატია:
გვარი ინიციალი. [ინიციალი]., [გვარი] [ინიციალი.] [ინიციალი]. სრული სათაური. ჟურნალის სრული დასახელება ან აბრევიატურა. წელი, ტომი, [ნომერი,] გვ. დასაწისი–დასასრული.
მაგ.:
1. Xie W., Pu J., MacKerell A.D. Development of a Polarizable Intermolecular Potential Function (PIPF) for Liquid Amides and Alkanes. J. Chem. Theory Comput., 2007, 3, 6, 1878 -1889.

წიგნი:
ცალკეული გვერდების მითითებისას:
გვარი ინიციალი. [ინიციალი]., [გვარი] [ინიციალი.] [ინიციალი]. სრული სათაური. გამოცემის ადგილი: გამომცემლობა. წელი, [ტომი,] გვ. დასაწისი–დასასრული.
მაგ.:
1. Bruice P. Organic Chemistry. New-York: Pearsonn Education, Inc., 2004, pp 45-123.

მთლიანი წიგნის მითითებისას:
გვარი ინიციალი. [ინიციალი]., [გვარი] [ინიციალი.] [ინიციალი]. სრული სათაური. გამოცემის ადგილი: გამომცემლობა. წელი, [ტომი,] გვერდების რაოდენობა გვ.
1. Bruice P. Organic Chemistry. New-York: Pearsonn Education, Inc., 2004, 896 p.

პატენტი:
გვარი ინიციალი. [ინიციალი]., [გვარი] [ინიციალი.] [ინიციალი]. სრული სათაური. გამოცემის ადგილი პატენტის ნომერი. გამოქვეყნების თარიღი, განაცხადის ნომერი. განაცხადის შეტანის თარიღი.
1. Cunningham B. T., Li P. Method and instrument for detecting biomolecular interactions. USA Pat . No. 7292336. 6.11.2007. Appl. No.: 11/605,798. Filed: 28.03.2007.


ინტერნეტი:
ვებ–გვერდის დასახელება. უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული – რიცხვი, თვე, წელი.
მაგ.:
1. http://patft.uspto.gov/netacgi/doc.html, უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული – 5.03.2007.

გადაავლეთ ასევე თვალი ლიშთოთას პოსტს.

Advertisements

5 thoughts on “>როგორ შევადგინოთ გამოყენებული ლიტერატურის სია

  1. >ბოლოს როდის მომიწია, აღარც მახსოვს… აი, მაგისტრატურაში… თემაც მახსოვს – აშშ ფისკალური პოლიტიკა 70-80. 🙂 ისე, ლორდ დიზრაელის უთქვამს – როცა კარგი წიგნის წაკითხვა (მითითება :)) მინდა, ვჯდები და ვწერ მას-ო. 🙂

კომენტარის დატოვება

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.