>ორი ტიპი

>მსოფლიოში არსებობს ადამიანების მხოლოდ ორი ტიპი, რომლებსაც შეგიძლია დაუსრულებლად უყურო მძინარეს:

მეუღლე და შვილი

Advertisements