>მსოფლიოს რელიგიების რუკა

>

Advertisements

>ბუჟუმბურა მბაბანე

>სვაზილენდი და ბურუნდი.

ორი დედაქალაქი, რომელიც აკვიატებული მქონდა დიდი ხანი, მერე მიმავიწყდა და ეხლა ისევ ამომიტივტივდა…

ბუჟუმბურა ბურუნდიში

მბაბანე სვაზილენდში.

მინდა ჩავყარო მანქანაში საჭირო ნივთები, ჩავსვა ოჯახის წევრები და დავგაზო.
და რა თქმა უნდა, ბარათზე საკმარისზე მეტი თანხაც მინდა…

>Note to myself – სამართლის პრინციპები

>სამართლიანობის პრინციპი – სასჯელი უნდა შეესაბამებოდეს დანაშაულს; არავინ არ შეიძლება დაისაჯოს ორჯერ ერთი და იგივე დანაშაულისათვის;

კანონიერების პრინციპი – ის, რაც ცალსახად ან მკაფიოდ არაა აკრძალული კანონით, ნებადართულია.