>ვარიაციები თემაზე homo sapiens

>როგორ განვითარდა ადამიანი – სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითები.

განსაკუთრებით აფრიკა და საქართველო მომეწონა.
და იაპონია.

და, ტოტოს შეხსენებითა და თხოვნით: პოლონეთის თემა!!!

Advertisements