>ემირ კუსტურიცა – სისხლის სამართლის დამნაშავე

>5 მარტს ემირ კუსტურიცას კონცერტია ერევანში. ალბათ წავლენ ქართველი თაყვანისმცემლები. წადით, წადით – თბილისში მის კონცერტს ხომ ვერასოდეს იხილავთ.

იცით რატომ? იმიტომ რომ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადმოკვეთისთანავე მას დააპატიმრებენ და 2-დან 4 წლამდე პატიმრობას მიუსჯიან – საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით (იხ. ქვემოთ).

მე კუსტურიცა მაგრად არ მევასება. რატომღაც. ბევრ ქართველს კი ძალიან უყვარს მისი შემოქმედება. შეიძლება მე ვცდები და გენიალური რეჟისორია. შეიძლება სხვა ქართველები ცდებიან და საკმაოდ მდარე ”კინოშნიკია”.

ხომ გახსოვთ, კუსტურიცა რომ ცხინვალში იყო ჩასული და გამოაცხადა – ქართველების აგრესიაზე ფილმს გადავიღებო? ისიც ხომ გახსოვთ, როგორც კი გაიგო, რომ თურმე ჰოლივუდი იღებს უკვე ფილმს რუსების აგრესიაზე – ეგრევე ”დაზადნა”.

ჰოდა, ცხინვალში რუსეთის ტერიტორიიდან ჩავიდა ჩვენი ემირი. ასე რომ… ვირის აბანო ემუქრება :)))

1. საქართველოს კანონი

ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ

მუხლი 4. თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე

1. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლა დაშვებულია მხოლოდ:
ა) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიებზე – ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიმართულებიდან;
ბ) ცხინვალის რეგიონში (ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიებზე) – გორის მუნიციპალიტეტის მიმართულებიდან.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრულის გარდა, ყველა სხვა მიმართულებიდან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის აკრძალულია და ისჯება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით.

2. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
თავი XXXVII¹

ოკუპირებული ტერიტორიების სამართლებრივი რეჟიმის დარღვევა

მუხლი 322¹. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის წესის დარღვევა

1. უცხო ქვეყნის მოქალაქის ან მოქალაქეობის არმქონე პირის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლა „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესის დარღვევით, –

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.

Advertisements