>ფრაქტალი

>

ფრაქტალი გეომეტრიული ობიექტია არასწორი, ტეხილი ან ფრაგმენტული ფორმით, რომელიც წარმოქმნილია განმეორებადი სტრუქტურით, როგორც წესი, იტერაციის პროცესში. ეს პროცესი მას მრავალ საინტერესო თვისებას ანიჭებს, მათ შორის აღსანიშნავია “თვით-მსგავსებადობა” და უსასრულო დეტალურობა მიუხედავად მაგნიფიკაციისა. კლასიკური მცდელობები ფრაქტალის პერიმეტრის, ფართობის ან მოცულობის გაზომვის უშედეგოა, დეტალურობის განსაზღვრული ლიმიტის უქონლობის გამო. ფრაქტალურ გეომეტრიას მრავალი გამოყენება აქვს მეცნიერებაში, ტექნოლოგიასა და კომპიუტერულ გრაფიკაში…

გაიგეთ რამე???
მე – ვერაფერი…

Advertisements

>Carlton Draught

>კარლ ორფის ”კარმინა ბურანა”
მუსიკაა მაქედან მხოლოდ, ტექსტი შეცვლილია.

>მავრ იაკობის-ძე პიასეცკი

>
მავრ იაკობის-ძე პიასეცკი
Originally uploaded by Dv0rsky.

საქართველოს სახალხო არტისტი