>მარტო ხელა

>
მარტოობის 100 წელი…
ვისაც წაკითხული არ გაქვთ, პაკააა!

მარა ეხლა ეგ არაფერ შუაშია.
მარტოობაზე მინდოდა დამეწერა ორი სიტყვა, და არ ვიცოდი, საიდან უნდა დამეწყო.

მარტოობას როდის გრძნობთ ყველაზე მძაფრად? არ მითხრათ, მარტო არა ვართო, ჩვენ ყველანი მარტოები ვართ, უბრალოდ, ხან ცოტათი, ხან ძალიან…

ვიძინებ – მარტო ვარ…
ვიღვიძებ – მარტო ვარ…
სამსახურში მივდივარ – მარტო…
მოვდივარ – მარტო…

მეგობრების მეტი რა მყავს, დაჟე ერთმანეთზე იწყებენ ეჭვიანობას – იმათ უფრო ხშირად ნახულობო, ვიდრე ჩვენო და რავიცი…

სინამდვილეში კი ძალიან მარტო ვგრძნობ თავს. ხანდახან კარგია, მაგრამ არც თუ ისე ხშირად…

Technorati Tags:

Advertisements

20 thoughts on “>მარტო ხელა

 1. >მომწონს ეს ფოტო…იცი რა, როცა ყველაზე ცუდად ვარ და მგონია რო ძალიან მარტო ვარ, მაშინ რაღაც მიმახვედრებს ხოლმე, რო მარტო არ ვარ :)და მიხარია:)

 2. >ხანდახან იმის ფიქრიც გშველის, რომ ვიღაც შენზე ცუდადაა.და რომ არის ხალხი, ვისთვისაც შენ ხარ მაგალითი…

 3. >ჰო, ეგეცაა, ყველაფერი შედარებითია…ან თუნდაც ვინმეს დახმარება რო შეგიძლია, რაღაც უკეთ ხარ იცი…მე ძაან მშველის. აი მივდივარ ქუჩაში ძალიან ნაღვლიანი და მარტოკა და ვიღაც მთხოვს გზა მიასწავლეო ან რამე ეგეთი მარტივი რა, ჰოდა მე ამას ვაკეთებ და თავს გაცილებით უკეთ ვგრძნობ. არ ვიცი რატო დავუკავშირე…

 4. >cudia martooba. me ar miyvars. nu, xandaxan ganmartoebas da sakutar tavtan darchenas ar vgulisxmob, magram zogadad martooba igive sikvdilia. cocxali adaministvis ert-erti umtavresi siamovneba adamianebtan urtiertobaa. martosuli adamiani mkvdaria, ubralod suntkavs,dadis…..am suratma cud ganckobaze damakena. agar shevxedav. vsjo.

 5. >მარტოობას ყველაზე მძაფრად პასუხისმგებლობაში ვგრძნობ კი არა ვპანიკდები, ჰაერივით მჭირდება თანა-მტვირთველი, გონება რომ მოვიკრიბო.ისე მარტოობა საჭიროა,ისევ რომ შევძლო დაბრუნება.სადღაც წამიკითხავს, რომ გარი კასპაროვის მარკესთან საუბარში გაირკვა, რომ ყველა სიმბოლიკა სწორად გაუგია.ისე კედელზე იმ სიმბოლიკას(ჩემთვის მისახვედრს) დავკიდებდი, რომელიც ეტაპურ პრობლემაში გამოსავალს შემახსენებდა, შემაფხიზლებდა და თუ გამისწორდებოდა ჩამოვაჩოჩებდი ახლოდან საყურებლად.

 6. >საქმე იმაშია, რომ ჩვენ მარტოობას მხოლოდ მაშინ განვიცდით, როცა ჩვენ ეს გვინდა. როდესაც ამის სურვილი არ გვაქვს მაშინ სიტუაციას ვცვლით. და საერთოდ რა იგულისმება მარტოობაში? ის, რომ გვერდით საპირისპირო სქესი არ გყავს? თუ ის, რომ მეორე შენნაირი იდენტური ადამიანი არ არსებობს, ვინც ყველა შენს ნააზრს ისე გაიგებს, როგორც თვითონ გესმის?

 7. >ალბათ, ორივე ფაქტორს ვგულისხმობდი. ანუ საპირისპირო სქესის ადამიანს, რომელიც ამავე დროს შენნაირად აზროვნებს და ორივეს ყველაფერი ერთნაირად გესმით.ამაზე მაგარი რა არი…

 8. >Dvorsky, egeti rame ar arsebobs!!!!shuzlebelia iseti adamianis povna, romelsac kvelaferi shennairad esmis da pirikit.Mtavaria ikos urtiertshoris gageba, anu im sakitxbisadmi loialuri damokidebuleba da pativiscema, romlebis sxvadasxvagvarad gesmit, xvdebi?!imashic ver dagetanxmebi, rom “საპირისპირო სქესის ადამიანს, რომელიც ამავე დროს შენნაირად აზროვნებს და ორივეს ყველაფერი ერთნაირად გესმით, ამაზე მაგარი რა არი….” , imitom rom ak xdeba ertmanetis xarjze ganvitarebis shesazleblobis blokireba (imedia gasagebad gamovtkvi :)) da ratom: ertsa da imave sakitxs dges ukureb ertgvarad da xval-sxvagvarad. sakitxebisadmi adamianis damokidebulebis cvlileba aris adamianis ganvitarebis (uketes shemtxvevashi;)) da daxvecis procesi. am dros sheni partniori unda ikos sheni ganvitarebis stimuli an magaliti, romlis azrovneba da msoflxedveloba sheni daxvecis xelshemckobi factori gaxdeba. anu ამაზე მაგარი რა არი… ra aris da is, rom iset adamiantan gekneba kavshiri, romeltanac debilebivit ertmanetis sarkiseburi anareklebi ki ariknebit, aramed shen rac gaklia imas mogcems da gascavlis. shesabemisad iseve shevseb shen mas, ritac orive tvitrealizirdebit!!!—————-Tbilisi 2006gamomcemloba “bakur sulakauri”fasi shetanxmebiti. kitiashvili ” adamianta tvitrealizaciis prblemebi tanamedrove samkaroshi” (katrul enaze)- tu es agar icereba?tirajhi 1 cali——————————————–gkocnki, :D:D:D

 9. >ertnairad azrovneba ar nishnavs rom aucileblad ertnairi adaminaebi unda ikot, zustad ertnairi. ubralod sheizleba axlobeli ikos is adamiani sheni da imdenad, rom ragaceebze ertnairi reaqcia da azri gqondet. magram identurebi ver iqnebit mainc da arc aris eg sachiro. yvela adamiani calke individia da ar unda gaitqvipo sxvashi sruliad. mtavaria ertmanetis gesmodet da radikaluri gansxvaveba ar ikos, iseti radikaluri rom “ra shuashia” ikos is shentan. sheizleba sxvadasxvanairad ukurebdet ragac sakitxs da sxvadasxvanairad iqceodet, magram es ertmanetis damokidebuleba da qceva mainc gasagebi ikos (tundac ara misagebi), gesmodes. ar vici ramdenad natlad chamovaklibe azri, magram albat gaigeb(t)…

 10. >ხო, ირინა, მეც ეგეთ რამეს ვგულისხმობდი, ანუ ზუსტად ერთნაირები კი არ უნდა იყოთ, არამედ ერთნაირად უნდა აზროვნებდეთ, საერთო უნდა გქონდეთ, ერთმანეთის უნდა გესმოდეთ…

 11. >დვორსკშენს ჩამონათვალს დავამატებდი რომ,მარტო ვკვდებით.ყველა ცუდი მარტოობა მაშინაა როდესაც ამას პოსტ ფაქტუმ იგრძნობP/S:დამგრუზეთ რა:)

 12. >au, ar davigruzot ra! magari amindia garet, rame kargi movipikrot, ertmaneti vnaxot, sadme cavidet, davliot, an ar davliot da ise vilaparakot bevri, davcinot ertmanets(jigrulad:)) an ar davcinot da ise vixalisot:) ai lunchze dges kargi iko – xalisis 45 cuti:)irin, cudia axlos rom agar mushaob:(

 13. >ცუდია როდესაც მარტო ხარ, მაგრამ მარტო ყოფნის საშუალებას არ გაძლევენ. ლოვე კიდე ლოვე კარგი ილუზიაა, ხანდახან ჰაერივით აუცილებელი, მაგრამ პაბოჩნი ეფექტები ახასიათებს ხოლმე… უტოპიების მჯერა მაგრამ ცხოვრებაში ვერ ვატარებ 😀 😀 😀

 14. >axla gamaxsenda, rom romeliRac, Zalian cnobil poets aqvs aseTi leqsi ,,adamiani mainc martoa” . Zalian Zlieri leqsia, magram, Cemda samarcxvinod, aRar maxsovs im poetis gvari! Tu vipove, aucileblad WagakiTxebT! an iqneb Tqven gaixsenoT! rogor maxsovs pirvelad rom gavacnobiere is faqti, rom SeiZleba aqtiuri cxovrebit cxovrobde, xalxi gars buziviT gexvio, da mainc marto iyo. iyo ki ara, namdvilad mainc marto xar, rogorc markesis zemoTxsenebuli romanis TiToeuli gmiriviT! saSinelebaa magis gacnobiereba!

კომენტარის დატოვება

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.